Červen 2009

Obnova blogu - proč byl blog neaktivní ?

12. června 2009 v 20:07 | Martin |  Nepřítomnost
Zdravím všechny fanoušky tohoto blogu . Chtěl jsem vám říci , že blog bude o prázdninách aktivní :) , alepsoň více než poslední dobou .

Kvůli škole jsem musel práci na blogu pozastavit a omlouvám se , že jsem vám to neřekl .
Snad jsem kvůli tomu nikoho neurazil .

Takže doufám , že tu zase uvidím ňáké návštěvy :)

S pozdravem Martin

Pračlověk aneb první lidé

12. června 2009 v 20:02 | Martin |  Historie

Pračlověk

Homo habilis

Člověk zručný - se objevil před dvěma miliony let. Tento homonid byl zručnější a žil ve stejné době jako poslední australopitekové .Homo erectus

Nejvyspělejší z prvních lidí byl Homo erectus - člověk vzpřímený -, jehož pozůstatky se našly v Africe, Asii a Evropě. Naučil se využívat oheň na vaření a získání tepla a stěhoval se z místa na místo.


Neandrtálci

Homo sapiens
Asi před 200 000 lety se z druhu Homo erectus vyvinul Homo sapiens - člověk rozumný. Ve stejné době se další typ člověka - neandertálec - přizpůsobil chladnějšímu podnebí poslední doby ledové a rozšířil se se po Evropě a Středním východě. Tento typ vyvinul řadu různých jednoduchých kamenných nástrojů, jeho řeč však byla velmi omezená a moderní doby se nedožil - poslední známí neandertálci vyhynuli ve Španělsku asi před 28 000 lety.


Homo sapiens sapiens

Co bych vám měl o tomto druhu člověka říkat :) snad jen to , že druh Homo sapiens sapiens jsme my :) , ale to už snad všichní víte , tedy všichni co chodí do školy a probíraly nebo probírají pračlověka .


Kramaňonci

Současní lidé pocházejí pravděpodobně z kromaňonců, skupiny lovců a sběračů, kteří zřejmě přišli do Evropy ze Středního východu a zaujali místo neandertálců. Tito lidé sbírali plody, kořínky a lovili divoká zvířata. Žili v prostých jeskyních a přístřešcích. Přibližně před 40 000 lety se mentálně vyvinuli natolik, že se způsobem myšlení a bohatšími výrazovými prostředky začali podobat modernímu, dnešnímu, člověku.
Vytvářeli první umělecká díla včetně jeskynních maleb ve Francii, Španělsku a na Sahaře. Vyráběli šperky, figurky, oděvy, přístřešky, nástroje a lovecké zbraně.
Země po narození

12. června 2009 v 19:40 | Martin |  Historie

Jednou ze základních myšlenek, ze které vychází vědecký svět, je teorie evoluce. S postupem času se vytvářely na zemském povrchu vrstvy sedimentů, v nichž se příležitostně v té které době uchovávaly zbytky rostlin a živočichů. Tyto fosílie pro nás představují záznamy minulosti. Věda tyto nálezy detailně zkoumá a vytváří z nich celkový obraz historie života na Zemi.

Geologové dnes říkají, že z období staršího než 600 milionů let nenacházíme žádné stopy po vyšších organismech. Z dob starších než 700 milionů let najdeme pouze pozůstatky po bakteriích. To hovoříme o prekambrickém období. Mezi nejranější zkameněliny vyšších organismů patří fosílie medúzovců. Běžně se uvádí, že Země se začala utvářet před 4,5 miliardami let. (Tento údaj byl zjištěn nepřímo pomocí radiometrického určování stáří hornin.) První sedimenty se začaly tvořit před 3,5 miliardami let - do té doby Země neměla pevný povrch. Existence prvních jednobuněčných organismů je datována do období před 3 miliardami let. Geologové k tomuto závěru docházejí na základě pozorování hornin, kde objevili drobné útvary připomínající otisky buněk. Celé dlouhé období až do dob před 600 miliony lety je však na fosilní nálezy velice chudé.

Po této etapě následoval zlom - tzv. kambrická exploze. Od této doby již máme k dispozici mnoho fosílií - různí živočichové s ulitami, trilobiti atd. K další evoluční etapě patří éra ryb. V té době ještě neexistoval žádný život na souši, první suchozemské organismy se objevily až před 400 miliony lety. Souš poté pokryl hustý porost (džungle). Dále přišla éra plazů trvající asi 100 milionů let. Na Zemi se později objevili také dinosauři, kteří potom nějakým záhadným způsobem vyhynuli. To už se přibližujeme více a více k současnosti, kdy se před několika miliony lety začali z opic formovat první lidé. První člověk moderního typu se však objevuje až před 35 tisíci lety. Počátky civilizace, kdy lidé začínají stavět města, spadají do doby před 6 000 lety. To je takový letmý průlet tím, co nám současná věda říká o vývoji života na Zemi. Vědě se přitom podařilo, aby tento pohled přijal celý svět a uvěřil mu.

Na Západě se proti tomuto vědeckému světonázoru stavělo křesťanství se svým vysvětlením, že náš svět byl stvořen roku 4 004 př. n. l. Zhruba kolem roku 3 000 př. n. l. došlo k velké potopě. Historie celé planety tedy byla vměstnána do éry dlouhé asi 6 000 let.